Jos van Uijtregt maakt intrigerende schilderijen. Zijn werk is sensueel en theatraal. Onderwerp is meestal vrouw, of meer androgyne type. Het is het bizarre, het ongewone dat hem boeit.

Hoewel hij oorspronkelijk uit de grafische sector komt, voelt hij zich echt schilder. Deze twee invalshoeken geven zijn werk enerzijds de bekoring van een trefzekere hand die met een enkele lijn vorm en plasticiteit weet vast te leggen, anderzijds een schilderachtige schwung en dynamiek.

Zijn uiterste gevoeligheid voor de tijdgeest is tijdens zijn toegpast werk gevoed en ontwikkeld. Deze gevoeligheid weet hij om te zetten in een eigen beeldtaal, die juist door het vaak raadselachtige karakter weet te boeien.

Jos is een bescheiden persoonlijkheid, met een immer twijfelende houding, een minutieus observator. Hij heeft de gave om niet in details te blijven steken, maar het grote gebaar te maken. Hij noemt zich zelf “een plaatjeskijker”; hij denkt en leeft in beelden. Zijn bewondering voor de grote meesters steekt hij niet onder stoelen of banken. Zijn fascinatie betreft zowel de la Croix als Polke, Luperz en Marlene Dumas. In zijn ontwikkeling als schilder maakte hij een abstracte periode door. Schilderen beschouwt hij als een eeuwige zoektocht naar zichzelf en zijn eigen weg. Voor hem is schilderen absoluut een passie, een gevoelsmatige reactie op alles om hem heen. Uitgangspunt is niet een manifest, maar het leven zelf.

Download Flashplayer om deze instructiefilm te kunnen kijken.